អ្នកជំនាញអ៊ីស្លាមអ៊ីស្លាម៉ាបាត៖ ហេតុអ្វីគេហទំព័រនិងម៉ាស៊ីនស្វែងរកប្រើអ្នកប្រមូលគេហទំព័រ?

ដំណើរការនៃការបង្កើតគេហទំព័រអាចត្រូវបានកំណត់ថាជាការប្រើប្រាស់ Web crawler ដើម្បីធ្វើឱ្យ ម៉ាស៊ីនស្វែងរក មានប្រសិទ្ធភាព។

ដូច្នេះតើអ្វីទៅជាអ្នកបើកគេហទំព័រ? លោកម៉ៃឃើលប្រោនប្រធានគ្រប់គ្រងភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជននៃក្រុមហ៊ុន Semalt ពន្យល់ថាកម្មវិធី ឃ្លាំមើល គេហទំព័រគឺជាកម្មវិធីស្គ្រីបដែលប្រើដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកដើម្បីរុករកគេហទំព័រដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងតាមវិធីសាស្រ្ត។ Web crawler ត្រូវបានប្រើដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកដើម្បីបញ្ចូលលទ្ធផលកំពូល ៗ ទាំងអស់នៅក្នុងការស្វែងរក។ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើនូវជម្រើសសម្រាប់រូបភាពឬរូបភាពវីដេអូអូឌីយ៉ូព័ត៌មានទំព័រលឿងនិងទំព័រស។ Web crawler ក៏ត្រូវបានគេហៅថាជាសត្វពីងពាងវេបឬម៉ាស៊ីនស្វែងរកម៉ាស៊ីន។

តួនាទីរបស់អ្នកប្រមូលវែប

អ្នករុករកគេហទំព័រដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ វាដើរតួនាទីខុសៗគ្នាដើម្បីធានាថាម៉ាស៊ីនស្វែងរកកំពុងដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ រាល់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់សត្វពីងពាងវេបសម្រាប់ហេតុផលជាច្រើន។ តួនាទីរបស់អ្នកលុកលុយគេហទំព័ររួមមាន។

ផ្តល់ទិន្នន័យ។ គេហទំព័រនិងម៉ាស៊ីនស្វែងរកភាគច្រើនប្រើកម្មវិធីឃ្លាំមើលគេហទំព័រផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតពីគ្រប់គេហទំព័រផ្សេងទៀត។ Web crawler អាចបញ្ចូលរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងការស្វែងរក។

បង្កើតច្បាប់ចម្លងនៃទំព័រដែលបានទស្សនាទាំងអស់។ នេះគឺជាតួនាទីសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកបើកគេហទំព័រ។ សមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការថតចម្លងទំព័រដែលបានទស្សនាទាំងអស់ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលការស្វែងរករហ័សនៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ ដូច្នេះអ្នកប្រើនឹងអាចមើលការស្វែងរកចុងក្រោយរបស់ពួកគេនិងព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានផ្តល់តាមរយៈគេហទំព័រ។ ទំព័រគេហទំព័រដែលទាញយកដោយអ្នកតំរុយគេហទំព័រក៏ត្រូវបានប្រើដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកដើម្បីបង្កើនល្បឿនស្វែងរក។

បង្កើតធាតុនៃលិបិក្រមម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ អ្នកឃ្លាំមើលគេហទំព័រជាទូទៅវាពាសពេញគេហទំព័រហើយអានព័ត៌មានគេហទំព័រទាំងអស់និងព័ត៌មានលំអិតផ្សេងទៀត។ បន្ទាប់មកវាប្រើទិន្នន័យនេះពីសន្ទស្សន៍ម៉ាស៊ីនស្វែងរក។

បង្កើតនិងកែប្រែលិបិក្រម។ បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់គេហទំព័រទាំងអស់និងគេហទំព័ររបស់ពួកគេនៅទីបំផុតអ្នករុករកគេហទំព័រត្រលប់មកផ្ទះវិញ។ នៅពេលដែលវាបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញព័ត៌មានដែលប្រមូលបាននឹងត្រូវបានប្រើដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកដើម្បីកែប្រែនិងបង្កើតលិបិក្រមស្វែងរក។ ម៉ាស៊ីនបែបនេះភាគច្រើនដូចជាយ៉ាហ៊ូនិងហ្គូហ្គោលប្រើវ៉ែនតាបណ្តាញសម្រាប់គោលបំណងនេះ។

ការងារថែទាំស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅលើគេហទំព័រដើម្បីធ្វើឱ្យកូដ HTML មានសុពលភាពប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទពីគេហទំព័រផ្សេងៗគ្នានិងពិនិត្យមើលតំណភ្ជាប់គេហទំព័រប្រើគេហទំព័រឃ្លីប។ សមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការថែរក្សាគេហទំព័រ។ ប្រសិនបើគេហទំព័រមួយកំពុងប្រើសត្វពីងពាងគេហទំព័រព័ត៌មានដែលសត្វពីងពាងប្រមូលបានត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើគេហទំព័រឬម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ រាល់ការស្វែងរកដែលទាក់ទងនឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យផងដែរមានន័យថាគេហទំព័រមានភាពទាន់សម័យជានិច្ចជាមួយព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រ។

ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយអ្នកឃ្លាំមើលគេហទំព័រគឺជាកត្តាកំណត់ទិន្នន័យដែលបង្ហាញនៅក្នុងសន្ទស្សន៍គេហទំព័រ។ រាល់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកនិងគេហទំព័រពឹងផ្អែកលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់យ៉ាងខ្លាំងដោយអ្វីដែលអ្នកប្រមាញ់បណ្តាញរបស់ពួកគេប្រមូល។ អ្វីដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងកំឡុងពេលស្វែងរកក៏ត្រូវបានកំណត់ដោយព័ត៌មានដែលប្រមូលដោយអ្នកលូនវារពីគេហទំព័រ។ អ្នកឃ្លាំមើលគេហទំព័រធានាថានៅពេលការស្វែងរកចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនស្វែងរកនឹងផ្តល់រាល់ព័ត៌មាននីមួយៗដែលទាក់ទងនឹងពាក្យគន្លឹះដែលពាក់ព័ន្ធនៅលើការស្វែងរក។